پادکست ها

ارتباط مستقیم

این برنامه هرهفته روزهای یکشنبه از سیمای آزادی پخش می شود

ارتباط مستقیم قسمت دوم ـ زینت میرهاشمی - اعتراضات مردمی ـ ۲۹بهمن۱۴۰۲

ارتباط مستقیم قسمت اول ـ زینت میرهاشمی - اعتراضات مردمی ـ ۲۹بهمن۱۴۰۲

ارتباط مستقیم ـ حمیدرضا نجمی - سارقان انقلاب ۲۲ بهمن ـ ۲۰بهمن۱۴۰۲

ارتباط مستقیم قسمت دوم ـ حسین عابدینی - حمایت پارلمانترها ـ ۱۵بهمن ۱۴۰۲

ارتباط مستقیم قسمت اول ـ بهزاد نظیری - حمایت پارلمانترها ـ ۱۵بهمن ۱۴۰۲

ارتباط مستقیم _ مهدی سامع ـ مهندسی انتخابات ـ ۱۷دی ۱۴۰۲

ارتباط مستقیم قسمت دوم ـ علی صفوی ـ تظاهرات ژنو پیروزی مقاومت ـ ۲۶آذر۱۴۰۲

ارتباط مستقیم قسمت اول ـ علی صفوی ـ تظاهرات ژنو پیروزی مقاومت ـ ۲۶آذر۱۴۰۲

ارتباط مستقیم قسمت اول ـ ابوالقاسم رضایی ـ کنفرانس در پارلمان اروپا استراسبورگ ـ ۵آذر۱۴۰۲

ارتباط مستقیم قسمت دوم ـ دکترسنابرق زاهدی نصرالله ـ مرندی فلاحی بندعلی ـ دادگاه دژخیم نوری ـ ۲۱آبان

ارتباط مستقیم قسمت اول ـ دکترسنابرق زاهدی محمود رویایی حسین فارسی ـ دادگاه دژخیم نوری ـ ۲۱آبان ۱۴۰۲

ارتباط مستقیم ـ مجید حریری ـ ضرورت لیست گذاری سپاه پاسداران ـ ۷آبان۱۴۰۲

ارتباط مستقیم ـ سروناز چیت ساز ـ کارزارهای مقاومت در بروکسل و نیویورک ـ ۲مهر۱۴۰۲

ارتباط مستقیم ـ زلال حبیبی ـ تظاهرات بروکسل و نیویورک ـ ۱۹شهریور۱۴۰۲

ارتباط مستقیم ـ دولت نوروزی ـ جنبش دادخواهی و فراخوان برای محاکمه سران رژیم ـ ۵شهریور۱۴۰۲

ارتباط مستقیم ـ‌ محمود ائمی ـ بحران گرانی و کمبود بنزین ـ ۲۹ مرداد ۱۴۰۲

ارتباط مستقیم _ سنابرق زاهدی ـ قتل_عام ۶۷ ـ ۸ مرداد ۱۴۰۲

ارتباط مستقیم ـ‌ محمد محدثین- آلترناتیو دموکراتیک ـ ۲۵تیر۱۴۰۲

ارتباط مستقیم - سمیه معینی محسن نادی- کارزار جهانی مقاومت ـ ۲۸ خرداد ۱۴۰۲

ارتباط مستقیم - فرخنده ذاکری و جاوید میرداماد- بحران بی_آبی ـ ۲۱خرداد ۱۴۰۲