گسترش اعتراضات اجتماعی توسط اقشار مردم ایران

گفتگو با کبری هادیلو

این روزها ما شاهد گسترش اعتراضات اقشار مختلف مردم ایران هستیم که برای حقوق اولیه و پایه‌ای خود به خیابان آمده و شعار می‌دهند فقط کف خیابون به‌دست می‌آید حقمان. زیرا رژیم آخوندی حاضر نیست که پایه‌ای‌ترین حقوق اقشار مختلف مردم ایران را به آنها بدهد.

اعتصاب طلافروشان در شهرهای تهران، شیراز، یزد، اصفهان، مشهد، تبریز، همدان، قم، اردبیل، ارومیه، زنجان، همدان و سایر شهرها به‌طور سراسری ادامه دارد.

روز ۱۶اردیبهشت ما در اصفهان شاهد تجمع و راهپیمایی اعتراضی بازنشستگان فولاد روبه‌روی صندوق بازنشستگی بودیم. در همانروز در کرمانشاه بازنشستگاه تامین اجتماعی در کرمانشاه دست به تجمع اعتراض با شعار معلم زندانی آزاد باید گردد زدند.

روز ۱۷اردیبهشت تجمع اعتراضی رانندگان پایانه مرزی در مهران و اعتصاب کمپرسی‌داران در فارس و طلافروشان در شهرها را داشتیم.

روز ۲۴اردیبهشت ما شاهد تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات در شهرهای تبریز، سنندج، اردبیل، رشت، اصفهان و اهواز بودیم.

در این قسمت از برنامه می‌خواهیم به این موضوع نگاهی بیاندازیم.

لطفا به اشتراک بگذارید: