هفدهمین روز متوالی اعتصاب سراسری طلا‌فروشان و تظاهرات بازنشستگان

تظاهرات بازنشستگان

اعتصاب سراسری طلا فروشان برای هفدهمین روز متوالی

پیوستن صنف لوازم بهداشتی و آرایشی تهران به اعتصاب

 

بازنشستگان و مالباختگان بانک ملت ـ تهران – ۲۵اردیبهشت ۱۴۰۳

هولدینگ خیانت می‌کند مدیر حمایت می‌کند

درخشنده حیا کن  بانک ملتو رها کن

هلدینگ باید تعطیل بشه  سرمایه تحویل بشه

بازنشستگان ـ کرمانشاه – ۲۵اردیبهشت ۱۴۰۳ عکس

اعتصاب کارگران پتروشیمی ـ مکران – ۲۵اردیبهشت ۱۴۰۳

اعتصاب طلا فروشان ـ در شهرهای مختلف – ۲۵اردیبهشت ۱۴۰۳

اعتصاب صنف لوازم بهداشتی و آرایشی ـ تهران – ۲۵اردیبهشت ۱۴۰۳

لطفا به اشتراک بگذارید: