حمایت بین‌المللی از مقاومت ایران، محصول دیپلماسی انقلابی ـ ارتباط مستقیم

میهمان برنامه: محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران

برنامه ارتباط مستقیم این هفته را اختصاص دادیم به تحولاتی که در روزهای اخیر داشتیم. از برگزاری دور دوم نمایش انتخاباتی رژیم تا محکومیت‌های بین‌المللی رژیم. در برنامه این هفته با حضور آقای محمد محدثین می‌خواهیم به این بحث بپردازیم که محتوای حمایت‌های بین‌المللی از مقاومت ایران چه بوده و چطور مقاومت توانسته است به چنین دستاوردهایی دست پیدا کند.

همچنین می‌خواهیم نگاهی داشته باشیم به تعادل بین رژیم آخوندی با تمامی بحران‌هایی که با آن درگیر می‌باشد و جایگاه مردم و مقاومت ایران. 

ارتباط مستقیم ـ حمایت بین‌المللی از مقاومت ایران، محصول دیپلماسی انقلابی ـ قسمت دوم

ارتباط مستقیم ـ حمایت بین‌المللی از مقاومت ایران، محصول دیپلماسی انقلابی ـ قسمت سوم

ارتباط مستقیم ـ حمایت بین‌المللی از مقاومت ایران، محصول دیپلماسی انقلابی ـ قسمت چهارم

ارتباط مستقیم ـ حمایت بین‌المللی از مقاومت ایران، محصول دیپلماسی انقلابی ـ قسمت پنجم

لطفا به اشتراک بگذارید: