ادعای مسخره رئیسی جلاد در نمایش قدرت و رونمایی از موشک ساخت سپاه پاسداران

رئیسی جلاد در نمایش قدرت و رونمایی از موشک ساخت سپاه پاسداران، که با هزینه گزاف و به بهای گرسنگی و فشار معیشتی بر مردم ایران برگزار می‌شود، به‌طور مسخره‌ای ادعا کرد: موشک برای موشک نزدن است نه برای موشک زدن!

وی گفت قدرت نظامی و دفاعی و موشکی ایران بازدارندگی داره از تعرضهای دشمن از تهاجم دشمنان نه تهاجم، فکر هجوم فکر تعرض به جمهوری اسلامی ایران را هم در سر نپرورانند.

موشک رو می‌سازیم برای این‌که مورد تعرض دشمنان قرار نگیریم از یک قدرتی برخوردار باشیم که دیگران در ذهنشون تعرض به ایران اسلامی ایجاد نشه نه فقط بر زبان جاری نکند در ذهنشون ایجاد بشه که یک روزی می‌تونن به جمهوری اسلامی تعرض بکنند در واقع موشک برای موشک نزدن است نه برای موشک زدن.

لطفا به اشتراک بگذارید: